Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2013

wendyy
1664 76c9 500
Reposted fromwhoever whoever viabombas bombas
wendyy
4395 59ab
Reposted fromretaliate retaliate viaskinny skinny

July 25 2013

wendyy
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viacarmeloooove carmeloooove

July 22 2013

wendyy
Czasami jestem przeszczęśliwa a czasami bardzo smutna. 
— Tak mam
wendyy
3340 8f56
Reposted frombizubizu bizubizu viamefir mefir
wendyy
możesz zapisać się na fitness, salsę lub kurs fińskiego. możesz chodzić co wieczór do klubu i upijać się do nieprzytomności. możesz czytać piętnaście książek tygodniowo. możesz nieustannie układać ubrania w szafie. możesz spotykać się ze znajomymi. możesz zwiedzać dalekie kraje. możesz wypijać butelki różowego wina. możesz spalić wszystkie listy. możesz znaleźć kogoś innego. możesz pozwolić innym dotykać swojego ciała. możesz uciekać na koniec świata. możesz próbować się ukryć. możesz odejść.

ale nie możesz o nim zapomnieć.


— Zaklinaczka Słów
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow viasann sann

July 19 2013

wendyy
chcę, żeby stało się coś dobrego. dobrego od początku do końca. dobrego w całej swojej istocie.
— (ufam więc w Nieistnienie)
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viajustinne justinne
wendyy
Już tysiąc razy przestawałam za Tobą tęsknić i zaczynałam na nowo.
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viacarmeloooove carmeloooove
wendyy

niektórych spraw się nie wybacza. bez względu na to, jak długo i gorliwie winny przeprasza. pewne wydarzenia zostają w naszej pamięci i krzyczą zbyt głośno, by kiedykolwiek mogły ucichnąć.

Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viamefir mefir
wendyy
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairrespective irrespective
wendyy
szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem
— Borszewicz

July 13 2013

wendyy
1386 f131 500
sobota

June 30 2013

wendyy

Pisz do mnie czasem, bo umieram. Pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy nikomu tego nie pokażesz. A później wyślij.

Reposted fromdziewcze dziewcze viamefir mefir

June 17 2013

wendyy
2223 ab35
Reposted frommadlenaa madlenaa viamefir mefir

June 14 2013

wendyy
w życiu wszystko można podsumować krótkim, sarkastycznym 'bywa'
— można.

May 06 2013

wendyy
4029 5b6e 500
Reposted fromminerai minerai viawszystkodupa wszystkodupa

April 29 2013

wendyy
5190 cdc6
Reposted fromnexxt nexxt viafuckall fuckall

April 26 2013

wendyy
Noc to inny wymiar. Kobiety w nocy są piękniejsze. Bardziej pewne siebie, mocniej zmysłowe i seksowne. Mężczyźni w nocy są mądrzejsi i (bardziej) męscy. Jedzenie smakuje w nocy zupełnie inaczej. Wszystkie smaki wędrują zmysłami dokładniej, ostrzej, głębiej. Samotne noce są bardziej samotne niż najsamotniejsze dni. Nocą filmy bardziej wzruszają, rozmowy bardziej się kleją, a esemesy najlepiej wyglądają.
http://aneth.soup.io/
Reposted fromcappucinoo cappucinoo viasann sann
wendyy
0036 cd68
Reposted fromretaliate retaliate viawszystkodupa wszystkodupa

April 21 2013

wendyy
Przestań mieć nadzieję. Przecież to i tak się nie wydarzy.
— blom1
Reposted fromblom1 blom1 viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl